Gezond wonen met natuurlijke bouwmaterialen

Herroepingsrecht bij een op afstand afgesloten overeenkomst

Voor het annuleren van een bestelling wordt onderscheid gemaakt tussen een consument en zakelijke klant. Het opgegeven factuuradres is hiervoor bepalend, als bij het veld "Bedrijfsnaam (optioneel)" een bedrijfsnaam is ingevuld is het een zakelijke bestelling.


Consumenten kunnen in het kader van het herroepingsrecht de bestelling binnen 7 dagen na levering annuleren en retour sturen.

Voorwaarde is wel dat het product onbeschadigd is, de klant kan het vergoeden van het waardeverlies voorkomen door de goederen niet als eigenaar in gebruik te nemen en alles achterwege te laten wat invloed op de waarde heeft.. U kunt dit per mail aankondigen (mag zonder opgaaf van reden) onder vermelding van uw bankrekeningnummer/ordernummer  voor het terugstorten van het betaalde bedrag.

Zodra wij het product onbeschadigd hebben ontvangen zullen we binnen 14 dagen het voor de producten betaalde bedrag terugstorten op uw bankrekening.

Een retourrecht bestaat niet bij de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die eenduidig op de persoonlijke wensen van de klant zijn toegespitst of die door hun aard niet in aanmerking komen voor terugzenden. Als de kwaliteit van de goederen achteruit is gegaan, kan stukadoors-bouwstoffen.eu om vergoeding voor de waardevermindering vragen.

De termijn voor het terugzenden begint ten vroegste op het ogenblik dat de goederen en deze informatie zijn ontvangen. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Zakelijke klanten kunnen geen gebruik maken van het herroepingsrecht.

De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Stukadoors-bouwstoffen.eu daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering van de levering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Stukadoors-bouwstoffen.eu de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.


Richt de retourzending of het verzoek om terugname aan:

Stukadoors-bouwstoffen.eu, Fennewei 8, 9144CX Hantumhuizen, Nederland